İşyeri Açma Ruhsatları

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAKLAR LİSTESİ

GAYRİSIHHİ MÜESSESELER DE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ 


1. Vergi Levhasının iki adet fotokopisi  
2. Kira kontratı  
3. Tapu fotokopisi  
4. Binanın imar durum belgesi(Tapunun fotokopisi ile imar arşivinden alınacak)   
5. Nüfus cüzdan fotokopisi  
6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası  
7. Portör muayene kartı  
8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi  
9. Üst kat sakinlerinden muvafakatname  
10. Ustalık belgesi  
11. Olumlu itfaiye raporu  
12. Yapı sağlamlık raporu  
13. Şirket ise;Tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes.Müdürlük sözleşmesi   


UMUMA AÇIK MÜESSESELER DE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
İÇİ GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

1. Vergi levhasının iki adet fotokopisi
2. Kira kontratı fotokopisi
3. Tapu fotokopisi
4. Binanın imar durum belgesi
5. Nüfus cüzdan fotokopisi
6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası
7. Portör muayene kartı
8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
9. Bina sakinlerinden muvafakatname
10.Olumlu itfaiye raporu
11.Vukuatlı nüfus kayıt örneği
12.Sabıka kaydı
13.Emniyet tahkikat raporu
14.Mesafe krokisi(cami ve okullardan 100 m. uzakta bulunması gerekiyor)
15.Yapı sağlamlık raporu
16. Şirket ise;Tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes.Müdürlük sözleşmesi

SIHHİ MÜESSESELER DE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA
RUHSATI İÇİN İSTENEN EVRAK LİSTESİ

1. Vergi levhasının iki adet fotokopisi
2. Kira kontratı fotokopisi 
3. Tapu fotokopisi
4. Binanın imar durum belgesi
5. Nüfus cüzdan fotokopisi
6. Yangın söndürme tüpü dolum faturası
7. Portör muayene kartı(Gıda imalatı ve satışı yapan işyerleri, berber ve kuaförlerden istenir)
8. Bağlı olduğu esnaf odasından oda kayıt belgesi
9. Bina sakinlerinden muvafakatname
10. Ustalık belgesi
11. Şirket ise;Tic.sic.gazt., İmza sirküsü, Faaliyet bel., Mes.Müdürlük sözleşmesi