Fen İşleri Müdürlüğü

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Sorumluluklar

  • Fen İşleri Birimi
  • Temizlik Hizmetleri Birimi
  • Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Birimi
  • İnşaat Birimi
  • Araç Parkı Birimi
  • Tamir ve Bakım Atölyesi Birimi

       Cide Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak görevimiz, İlçemizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyarak kentsel ve sosyal gelişme sürecinde ihtiyaç duyulan alt ve üst yapı faaliyet ve hizmetlerini halkımızın kullanımına çağdaş ve kaliteli olarak sunmaktır. Fen İşleri Müdürlüğü olarak yapılan faaliyet ve hizmetlerde, Cide İlçe sınırları içerisinde kalan cadde, sokak, yol ve meydanların düzenlenmesi, bunlara ait alt ve üst yapı ihtiyaçlarını karşılamak, imar planında açılması öngörülen imar yollarını açmak. Mevcut cadde, sokak, meydanların bakım ve onarımını periyodik olarak yapmaktır. İhtiyaç duyulan belediye hizmet binaları, kültür merkezleri, spor merkezleri, yaşam merkezleri, bilgi evleri, kadın sığınma evleri, muhtarlık binaları, sağlık ocağı vs. yapıları projelendirip yapmak ve bunlara ait bakım onarım işlerini gerçekleştirmek. İhtiyaç halinde betonarme istinat duvarları, dekoratif taş duvar, beton ve/veya doğal malzeme kullanarak yol tretuar düzenlemesi yapmak ve Cide merkez dokusu içerisinde bulunan sokakların katenar sistemle sokak aydınlatma çalışmalarını yapmak, prestij yol olarak düzenlenen caddelerde Dekoratif Aydınlatma Lambaları ile aydınlatmak ve gerektiğinde bakım ve onarımını gerçekleştirmek. Görüntü kirliliğine neden olan havai enerji hatlarının yer altına alınmasına katkıda bulunmak. Üst yapısı deforme olmuş asfalt kaplamalı yolların asfalt kaplamalarını yapmak lokal olarak bozulan yerlerin periyodik bakım onarımını gerçekleştirmek, yağmur suyu ızgara ve şebeke hatlarının periyodik olarak temizliğini sağlamak, kış aylarında kar ve buzlanmaya karşı önleyici tedbirler almak, ve yolları trafiğe açık halde tutmak, korunması gereken kültür varlıklarının ihtiyaç halinde restorasyon ve sağlamlaştırma işlerini yapmak, 775 sayılı yasa kapsamında kamuya işgalli alanlarda gerekli ekipman desteği vermek, çevre güvenliğini sağlamak. Alt yapı yönergesine uygun alt yapı çalışmalarının belediye kontrolünde ruhsatlı olarak sürdürülmesini sağlamak. Şahıslara ve alt yapı kurumlarına kazı ruhsatı vermek, ruhsatsız kazıların tespiti ve gerekli hukuki işlemleri yürütmek. Ham yollarda gerekli kırmızı yol kodunun verilmesi. Yeni bina yapacakların yol katılım iştirak paylarını hesaplamak, kamuya ait yollardaki işgalli yapıların kaldırılması için gerekli hukuki işlemleri yürütmek, ilçemizdeki mevcut okulların bakım onarımına katkıda bulunmak temel görevleri arasında olup, bu çerçevede sağlıklı yaşanabilir bir kent olması için her türlü çalışmayı yasalar kapsamında yaparak sorumluluğunu üstlenir.