Destek Hizmetleri Müdürlüğü

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

1) Belediye hizmet binalarının, Müdürlüklerden gelen taleplere göre bakım ve onarımlarını yaptırmak.

2) Makine ve ekipmanlarının bakım ve onarım işlemlerini yapmak.

3) Müdürlük adına gelen tüm evrak ve belgelerin tasnifini yaparak gereğini yapmak.

4) Destek Hizmetleri Müdürlüğü arşivinin düzenli ve temiz tutulmasını sağlamak.

5) Başkanlık Makamına, Belediye Meclisine ve Encümenine müdürlükle ilgili teklifler sunmak ve bu organlarca verilen kararların uygulamasını sağlamak.

6) İlgili kanun ve mevzuata uygun olarak Belediyemize ait sosyal tesisler, mesire alanları, spor salonları vb. faaliyetler için, bakım ve onarım hizmetlerini yerine getirmek.

7) Cide Belediyesi'ne ait iş makineleri ve araçları, binek otolar, kamyonlar, minibüsler, otobüsler ve kamyonetlerin bakım onarım ve tamiratlarının yapılmasını sağlamaktan, belediyenin sunduğu hizmetlerde kullanılan çeşitli malzemelerin imal edilmesin, bakım ve onarımının yapılmasını sağlamaktan,  biriminde kullanılam yedek parça, makine araç gereçlerin temin edilmesi ve kontrolünü takip etmekten, birimin imkanları ile yapılamayan bakım onarımları amirinin bilgisi dahilinde kurum dışında yaptırmaktan sorumludur.

8) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeler Kanununa göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından  Teknik Şartnamesi hazırlanan mal, hizmet, yapım ihale dosyalarını hazırlamak.

9) Destek Hizmetleri Müdürlüğü bu yönetmelikte sayılan görevler ile Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yürütürken işlemleri kanun, tüzük, yönetmelik, kararname, genelge ve tebliğlere uygun yapmak, gerekli özen ve çabukluluğu göstererek neticelendirmekle yükümlüdür.

10) Belediyemiz su şebekesinde meydana gelen arızaların tamiratı ile diğer bakım ve onarım çalışmalarını yerine getirmek.

11) İlçemizin kanalizasyon sisteminin bağlı olduğu arıtma terfi merkezindeki arıza bakım, onarım ve sistemin işleyişinin kontrolünü sağlamak.