Nikah İşlemleri

EVLENDİRME  İŞLEMLERİ

EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELE

EVLENME İŞLEMLERİ
    Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

1)Evlenecek çiftlerin birlikte evlenme memurluğuna şahsen müracaat etmeleri esastır.Tek müracaat kabul edilmemektedir. Başvuru, kadın ve erkeğin  örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır.Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermeleri zorundadırlar.Evlendirme Memuru nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik kontrolü yapar cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar. Nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde müracaat kabul edilmez. Evl Yön Md.16 Md.18 Md.21                                                                                                                                                       

   2)Evlenecek çiftlerden birinin Cide Belediyesi il sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterli olmaktadır.

  3)Evlenecek çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslını getirmeleri gereklidir. Sürücü belgesi ve kurum kimlikleri kabul edilmemektedir.Son 10 Yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul  edilmeyecektir. Md.18 Md.21                                                                                                                                                       

   4)Erkek ve Bayana ait 6’şar adet vesikalık fotoğraf   ( Verilecek 6'şar er Adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden çekilmiş olması  son 6 ayı içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış olması gerekmektedir ) Md.20                  

   5)Gerekli olan diğer belgeler ve  alınacak sağlık raporu  memurluk tarafından hazırlanacaktır.     (evlendirme memuru havale edecektir.)  Md.20     

                                                                 REŞİT OLMAYANLAR 

    18 Yaşını doldurmamış olan çiftler Anne ve Babanın izni ile evlenebilirler.(ay ve gün hesabı ile)Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir.

    17 yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.

                                                           BOŞANMIŞ VE DUL OLANLAR

1)Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay(300 gün geçmeden Evlenemezler. Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetini (300gün) kaldırılması kararı alınıp evrakta kesinleşme şehri, de olmalıdır.

2) İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

                                               YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğü, konsoloslukları ve il,ilçe evlendirme memurluğuna müracaat edebilirler.

Yabancı uyruklu olanlar bekârlık belgesi (evlenme ehliyet belgesi) ile münacat ederler

Diğer ülkeler İstanbul da bulunan konulukların da alacakları evlenme belgelerini İstanbul Valiliğine (Hukuk İşleri Müdürlüğüne) Tastık ettirmektir.

İstanbul da Kongoluğu bulun mayan Ülke vatandaşları Ankara'da bulunan Büyük elçiliklerinden alacakları evlenme ehliyet belgesini Dışişleri Bakanlığına tastık ettirmek zorundadırlar

Yabancı uyruklu bay ve bayanları pasaportlarını yemin tercüman bürolarından tercüme yaptırıp noterden onaylatmaları gereklidir.(vize süresi dolanlar kabul edilmez)

Fahri konsoloslarınca düzenlenen belgelere dayanarak işlem tesis edilmez

Nikâh akdi esnasında nikâhı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için nikâh esnasında tercüman bulundurması zorunludur.

   BİR KADININ EVLENDİKTEN SONRA

KENDİ SOYADI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR 

    Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakları doldurarak evlendirme memurunun önünde imzalayacaktır.Evlendirme memurundan soy ismini kullanmayı talep etmeyenler evlenme işleminden sonra nüfus müdürlüğün dende talep edebilirler.

CİDE'DE  İKAMET ETMEYENLER 

Cide'de ikamet etmeyip Cide  Belediyesin'de  nikâh yaptıracaklar ikamet ettikleri yerde bulunan evlendirme dairesine müracaat ederek izin belgesi alacaktır.

Cide' de  ikamet edip, başka yerde nikâh kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Cide Belediysinden izin belgesi alarak istedikleri yerde nikâh kıydırabilirler.

Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün )içinde geçerli olduğundan istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.

Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.

     KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?  

1.      Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
2.      Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
3.      Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
4.      Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
a.      Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
b.      Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
c.      Yeğen akrabalığı, kayın akrabalığı, vb. akrabalığı olanlar evlenemez.