Yazı İşleri Müdürlüğü

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

     Görev ve Sorumluluklar

  • Bilgi Edinme
  • Evlendirme Memurluğu 

        Cide halkına en iyi hizmeti verebilmek için vatandaşa en yakın birim olan belediyemizi insan odaklı etkin ve verimli hizmet üretmeye yönelik, hızlı, rasyonel karar alma mekanizmasına ve takım ruhuyla çalışma ilkesine sahip, çağdaş, şeffaf, katılımcı bir yönetim yapısına kavuşturarak bu kültürü kuruma yerleştirmek suretiyle çalışanların ve hizmet alan tüm kesimlerin memnuniyetini artırmaktır.Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı;  5393 sayılı Belediye Kanunu ve Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği çerçevesinde, vatandaşa daha iyi hizmet vermeyi amaç edinerek, tüm görev ve sorumluluklarını üstün hizmet anlayışı ve özveri ile çalışarak yerine getirmeyi ilke edinmiştir. Daire başkanlığımıza gelen her türlü başvuru kayıt altına alınarak ilgili birimlere gönderilmektedir. Daire Başkanlığımızda vatandaştan, resmi kurum ve kuruluşlar ve özel teşebbüslerden gelen talepler kayda alınıp ilgili birime ulaştırılmaktadır. Ayrıca Cide Belediyesinden gönderilen bütün postaişlemleri gerçekleştirilmektedir. Daire Başkanlığımızda Meclis toplantılarında alınan kararlar yazılmakta olup, kararlar Vilayet Onayı için Valiliğe gönderilmekte, daha sonra da ilgili birimlere dağıtılarak bir sureti dosyalanmakta ve internette yayınlanmaktadır. Encümen toplantılarında alınan kararlar ise yine Daire Başkanlığımızca yazılarak ilgili birimlere gönderilmekte ve suretleri dosyalanmaktadır.