Arabuluculuk Komisyonu

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 15. maddesinin 8. fıkrasında "Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan düzenler ve beş yıl boyunca saklar" denilmektedir.

Başkanlığımızı temsil etmek üzere söz konusu Arabuluculuk Komisyonuna üye olarak kurumumuz personeli Tuna Selçuk, Murat Kocatepe ve Hakan Ustaoğlu görevlendirilmiştir.