İklim

                              İKLİM

    Cide’de tipik Karadeniz iklimi görülür . Dört mevsimin yaşandığı Cide’mizde sıcaklık değerleri nem ile doğru orantılıdır. Gözlem yapılan 1985-1995 yılları arasında sıcaklıkta aşırı bir artış veya azalma yoktur. Yağış ile sıcaklık ters orantılı olup sıcaklıklar mayıs ayında yükselmeye başlar ve temmuz ayında maksimum değere ulaşır. Ortalama sıcaklık yazın 20-24 C derece iken kışın 5-6 dereceye kadar düşer.Cide’de donlu günler denizin ılıman etkisi nedeniyle çok fazla olmamakla birlikte bazı yıllarda azalmış bazı yıllarda artmıştır.Örneğin 1984 de toplam beş gün donlu geçerken 1995 yılında donlu gün sayısı 60 günün üzerine çıkmıştır. Cide’de yıllık sıcaklık ortalaması 12-13 C derecedir.     

    Cide’de tipik Karadeniz iklimi görülmesine rağmen Batı Karadeniz bölümünden daha fazla yağış alır.Bunun nedeni Cide’nin kurulu olduğu alüvyal arazinin gerisinde uzanan güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda olup yağış getiren rüzgarlara dik konumdadır. Arazi kuzey rüzgarlarına açıktır.nemli olan karayel rüzgarı denizden karaya doğru eserken taşıdıgı nemi güneybatı-kuzeydoğu doğrultusundaki yamaçlara bırakır.Yıllık yağış ortalaması 948 mm ile Batı Karadeniz Bölümü yıllık yağış ortalamasının üstündedir 
     Cide’de yağışın yıl içindeki dağılımı da Karadeniz iklimine nazaran düzensizdir.Yağış değerleri ilk gözlem yapılan 1953 yılında 1200 mm civarında olup yıllara göre değişir. Rasat yılları içinde minimum değer 762 mm ile 1957 yılı iken maksimum değer 1640 mm ile 1990 yılında görülür.yağışlar temmuz ayı sonlarından itibaren yağmur halinde düşmeye başlar maksimum değere kış aylarında ulaşır.yaz aylarında 30-50 mm olan yağış miktarı kışın 1600 mm ye kadar yükselmektedir.Kar yağışları daha çok bölgenin yüksek olan iç kesimlerinde görülürken kıyı kesiminde deniz etkisi nedeniyle kar yağışı azalmakta daha çok yağmur veya sulu kar görülmektedir.
     Yukarıda kısaca anlatmaya çalıştığımız Cide’mizin ikliminde de küresel ısınmaya paralel olarak bazı değişiklikler görülmektedir.